Dine fordeler som medlem i Anfi Club Norway

  • Via våre websider leie ferieuker. 

  • Via våre websider leie ut dine ferieuker. 

  • Høre om andre medlemmers erfaringer.

  • Knytte kontakter og ha hyggelig sosialt samvær med andre norske andelseiere

  • Få tips om hvordan du kan utnytte ditt eierskap fullt ut.

  • Bli oppdatert om siste nytt om hva skjer på Anfi del Mar.

  • Være med i et fellesskap for å ivareta dine interesser på Anfi del Mar bedre enn om du står alene.

  • Være med i et samarbeid med komitemedlemmene for lettere å kunne fremme saker for ledelsen på Anfi del Mar  og Generalforsamlingene.

Anfi Club Norway, Interesse organisasjon for andelseiere på Anfi del Mar